למתפרת מירית יותר מ-30 שנות ניסיון ומצוינות בביצוע עבודות תפירה והלחמה לצרכים תעשייתיים, מוסדיים ועוד. מוצרי החברה כוללים:
תרמילים לקטיף פירות, וילונות וכיסויים משמשונית, רשתות הצללה, ברזנטים, אוהלים, סלי כביסה לבתי מלון, שמשיות ועוד.